Inne

foto

Umowa sprawdzanie umowy deweloperskiej

Umowa - sprawdzanie umowy deweloperskiej do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, przecież też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia

Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia informacji także przedmiot informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma wyjątkowo na.

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób uniknąć

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny lub usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac.

Zobacz więcej ...

foto

Jakie są warunki przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej

Jakie są warunki przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej w tym zasady oddawania dokumentacji pracowniczej na przechowywania usługowym przechowawcom jakie są zalety i wady takiego rozwiązania? jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji.

Zobacz więcej ...

foto

Pracownik w koronawirus w który sposób należy zorganizować

Pracownik w koronawirus w który sposób należy zorganizować pracę zdalną? Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej jak i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był obecny w marcu, w czerwcu jest przedtem drzewiej zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, atoli również potrzeby pracodawców powiązane ze stosowanymi podczas.

Zobacz więcej ...

foto

założenia do wieloletniej prognozy

założenia do wieloletniej prognozy finansowej budżetu państwa. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych.

Zobacz więcej ...

foto

Zwrot wydatków budżetowych Podstawą prawną

Zwrot wydatków budżetowych. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt uprawnień oraz obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne normy ewidencji, specyficzne na rzecz jednostek zaliczanych.

Zobacz więcej ...

foto

Ewidencja kosztów operacyjnych w placówkach

Ewidencja kosztów operacyjnych w placówkach oświatowych. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upoważnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego to Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania,.

Zobacz więcej ...

foto

Legalna pobyt cudzoziemca o automatyczne przedłużenie zezwolenia

Legalna pobyt cudzoziemca o automatyczne przedłużenie zezwolenia na pracę wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do podobnie do cudzoziemców.

Zobacz więcej ...


Copyright © 2019 Opodatkowanie akcji marketingowych