Jakie są warunki przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczejJakie są warunki przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej w tym Zasady kopiowania dokumentacji pracowniczej, w tym sporządzania kopii zgubionych przez byłych pracowników świadectw pracy? zasady oddawania dokumentacji pracowniczej na przechowywania usługowym przechowawcom jakie są zalety i wady takiego rozwiązania? jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania lub można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i w Jakich danych wymagamy w kwestionariuszu osobowym od osoby ubiegającej się o zatrudnienie? jaki sposób długo takie zaświadczenie jest aktualne, to znaczy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna oraz w jaki sposób prawidłowo usunąć z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia Ile razy i na jakich etapach trzeba informować pracownika o okresie przechowywania jego dokumentacji pracowniczej? uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i zasady wydawania. Najnowsze przemiany w obszarze prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na oryginalnych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)


Copyright © 2019 Opodatkowanie akcji marketingowych