Rozprawa postępowaniu podatkowymPolski podatnik, który jest zobowiązany do rozliczenia WNT. EKSPORT, IMPORT TOWARÓW Eksport jowialny i pośredni Darowizna towarów za granicę Obowiązek podatkowy po ostatnich zmianach w przypadku importu towarów Podstawa opodatkowania w eksporcie towarów. Stosowanie % stawki Vat w eksporcie towarów. Zasady stosowania % stawki VAT przy zaliczkach na poczet eksportu towarów Brak wywozu towarów poza granice UE a możliwość zastosowania % stawki VAT od zaliczek na poczet eksportu towarów Brak nabywcy towarów w kraju trzecim a podważanie % stawki VAT dla eksportu towarów Import towarów- profil opodatkowania i określenie importu towarów Obowiązek podatkowy w imporcie towarów Miejsce świadczenia przy imporcie towarów Obowiązki dokumentacyjne powiązane z eksportem i importem towarów IMPORT I EKSPORT USŁUG ( ZAKUP ZAGRANICZNEJ USŁUGI) Zakres definicji Usługobiorca nasz jako podatnik w imporcie usług Usługi świadczone poprzez oddziały firm zagranicznych Usługi BB i BC – miejsce świadczenia, przepisy szczególne Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług Wystawienie faktury poprzez zagranicznego kontrahenta a obowiązek podatkowy Modyfikacja rozliczeń poprzez powstanie stałego miejsca prowadzenia działalności na rzecz VAT Zaliczka w imporcie usług Rozliczanie VAT należnego i Vat naliczonego od importu usług. Terminy i zasady wystawiania faktu Kurs waluty przy określaniu podatku należnego. Obowiązki dokumentacyjne spojone z importem usług Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT, Informacja podsumowująca, Intrastat. Istota usługi eksportowej a ustalenie miejsca świadczenia Miejsce zamieszkania innymi słowy zwykłe miejsce pobytu. Miejsce świadczenia usług - reguły szczególne


Copyright © 2019 Opodatkowanie akcji marketingowych