kiedy zamówienie publiczne


foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób uniknąć

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny lub usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac.

Zobacz więcej ...

foto

PZP od 2021 roku agregowanie zamówień pod kątem łącznego

PZP od 2021 roku agregowanie zamówień pod kątem łącznego szacowania wartości jest wyobrażenie teoretycznych zadań dodatkowo praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys € z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień poniżej 130 tys zł obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku dodatkowo innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp ze szczególnym uwzględnieniem przemian w systemie zamówień publicznych i konsekwencji z.

Zobacz więcej ...


Copyright © 2019 Opodatkowanie akcji marketingowych