prawo własności intelektualnej a prawo autorskie


foto

Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia

Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia informacji także przedmiot informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma wyjątkowo na.

Zobacz więcej ...


Copyright © 2019 Opodatkowanie akcji marketingowych